Obec Heroltice
ObecHeroltice

Zalesnění kalamitou poškozených lesních porostů obce Heroltice 2022 - Program rozvoje venkova

publikace

 

Podobně jako velká část České republiky byla i obec Heroltice postižena kůrovcovou kalamitou a zastupitelstvo obce muselo v roce 2022 nevyhnutelně řešit nové osázení plochy přibližně 1,3 ha vymíceného lesa.

Protože se již jednalo o velkou finanční zátež obrátili jsme se s žádosti o dotaci na program Rozvoje venkova poskytovaného z finančních prostředků získaných z Evropské unie. Ministerstvo zemedělství nám vyhovělo a prostřednictví SZIF nám byla dotace poskytnuta. Díky tomu jsme z prostředků Evropské unie získali 420.900,- Kč a mohli jsme tak vysázet nových 5850 dubů letních, 250 dubů zimních, 1680 buků a 650 jedlí.