Heroltice  
 
Obsah
 
 Základní informace,
    kontaky
 Něco o obci
 Úřední deska
 Czech POINT
 Přihlášení
    trvalého pobytu
 Fotogalerie
 Sběr komunálního
    odpadu
 Oslavy 700 let
 Mimořádné události
 

Aktuality
!!! Změna termínu svozu směsného komunálního odpadu od měsíce srpna na středu v sudé týdny. První svoz v novém termínu bude 5.8.2020 tj. o den dříve oproti dosavadnímu termínu.

Svoz domovního odpadu

Poplatek za sběr a odstraňování komunálního odpadu:

  • občan s trvalým pobytem: 400,- Kč/osobu/rok
  • majitel objektu k individuální rekreaci: 600,- Kč/objekt/rok
  • poplatek je splatný do 30.6.
  • poplatek je možné platit na účet obce: 29225641/0100, kde variabilní symbol je číslo chaty/domu. Do poznámky prosím uveďte jméno (pokud není stejné s majitelem účtu) a telefon.
Domovní odpad v roce 2020 bude dále odvážet firma KTS, svoz bude ve čtvrtek v sudý týden, první svoz bude 9. ledna 2020. Dále z bezpečnostních důvodů žádáme, aby do popelnic nebyl ukládán žhavý popel. Popelnice by také neměly obsahovat bioodpad a stavební suť. Prosíme občany o dodržování separace papíru, plastu a skla dle označení na kontejnerech.

!!! Změna termínu svozu směsného komunálního odpadu od měsíce srpna na středu v sudé týdny. První svoz v novém termínu bude 5.8.2020 tj. o den dříve oproti dosavadnímu termínu. !!!
 
     
 Jste 140712. návštěvník© 2007-2018 Obec Heroltice

Valid HTML 4.01 Transitional